търсене книги и списания при поискване "Продавам Pons Английски речник за начинаещи - Ангийски - Български"

  • >> Следващото

0
Английско-български речник за начинаещи

www.olx.bg 5 Велико Търново

Английско-български речник за напълно начинаещи. Снимал съм няколко страници, за да добиете представа за какво става въпрос. 

30.10|15:57

0
Немско- български речник PONS

www.olx.bg 12 Айтос

Речникът е нов не е писано или драскано!

30.09|16:12

0
Джобен речник Френски + миниразговорник PONS

bazar.bg 5 София

Джобен речник Френски + миниразговорник PONS

12.10|08:29

0
Продавам мед.речник по английски език!!!

www.olx.bg 25 София

Речник с мед.терминилогия по английски език!!!

11.12|04:30

0
Помагало по Английски език PONS

www.olx.bg 8 София

6 стъпки как да се научим да пишем есе. Подходящо за матура и изпити.Изобщо не е писано в него. Нов е.

30.11|11:37

0
PONS Успех на изпита след 8 клас Английски език

www.olx.bg 650 София

PONS Успех на изпита след 8 клас Английски език +Audio CD Продавамна 50 % от каталожната цена !

19.09|17:10

0
Продавам технически книги на български, руски и английски език

bazar.bg 10

Здравейте, продавам над 100 технически книги на български, руски и английски език от областта на радиоелектрониката, компютърните науки и др. Повечето са справочници, наръчници, учебници и др. Всяка книга е по 10 лв. Минимум две (2) книги за поръчка. Цената е крайна. Благодаря. Заглавие Година на издаване Автор (и) 1. Аналогови електронни изчислителни машини (учебник) 1975 д.ганев, з.стойнов 2. Бейсик для всех 1987 а.фокс, д.фокс 3. Бейсик за микрокомпютри 1985 б.янков, м.аврамов 4. Бесконтактньie злектрические аппаратьi автоматики 1986 л.шопен 5. Блокове и модули на унифицираните телевизионни приемници за цветно изображение 1985 с.еляшкевич, с.кишиневски 6. Гибридньie злектрические аппаратьi низкого напряжения 1986 г.могилевский 7. Декодирующие устройства зарубежньiх цветньiх телевизоров (справочное пособие) 1992 а.пескин, д.войцеховский 8. Дифференциальное и интегральное исчисления, том второй 1972 н.пискунов 9. Дифференциальное и интегральное исчисления, том первьiй 1976 н.пискунов 10. Електрически измервания (учебник) 1989 п.панайотова, в.пеев 11. Електронноизчислителна техника (учебник) 1984 в.димитров, л.даковски, п.мартинов 12. Електротехника и електроника (учебник) 1984 и.тонев 13. Електротехника с основи на електрониката (учебник) 1977 с.георгиева 14. Зарубежньiе интегральньiе микросхемьi для промьiшленной злектронной аппаратурьi 1989 а.нефедов, а.савченко и др. 15. Злектронньiе вьiчислительньiе машиньi – книги 1,2,3,4,6,7 и 8 от общо 8; 1987 а.савельев 16. Измервания на полупроводникови прибори (учебник) 1978 с.христов 17. Интересни схеми в транзисторно и интегрално изпълнение 1978 д.рачев 18. Контролно-измервателни и регулиращи устройства (учебно пособие) 1984 к.костов, а.тодоров 19. Курс общей физики, том i 1974 г.зисман, о.тодес 20. Курс общей физики, том ii 1974 г.зисман, о.тодес 21. Курс программирования на фортране-iv 1976 в.калдербенк 22. Курсови задачи по съпротивление на материалите 1986 г.мандичев и др. 23. Лаборатория на радиолюбителя 1977 д.рачев 24. Математическое моделирование злектрических машин 1987 и.копьiлов 25. Микропроцесорна техника за всички: 11. Професионални компютри 1986 к.боянов, в.гетов, н.вецев и др. 26. Микропроцесорна техника за всички: 5. Как работи правец-82 1986 б.вачков, м.христов 27. Микросхемьi для бьiтовой радиоаппаратурьi (справочник) 1989 и.новаченко и др. 28. Наръчник по електронни схеми, част vii - импулсни схеми 1984 к.конов, м.димитрова, а.попов 29. Нискочестотна техника (учебник) 1979 г.ненов, й.михайлов 30. Общий курс физики, том iii - злектричество 1977 д.сивухин 31. Основи на автоматиката (учебник) 1982 а.чекваскин, в.семин, к.стародуб 32. Основи на автоматиката, изчислителната техника и радиотелеметрията (учебник) 1980 в.лавренцов 33. Основи на телевизията 1965 к.кирков 34. Основи на техническата механика 1980 м.мовнин, а.израелит, а.рубашкин 35. Персонален компютър правец-82: от бейсик към машинен език 1988 д.евстатиев 36. Персонален компютър правец-82: програмиране на асемблер 1988 а.хлебаров 37. Полупроводниковьiе приборьi: транзисторьi - справочник 1982 н.горюнов 38. Популярнье цифровьiе микросхемьi - справочник 1987 в.шило 39. Программирование для всех 1987 а.салтьiков, г.семашко 40. Программирование на бейсике 1987 б.уолш 41. Программьi на бейсике для инженерно-технических расчетов 1985 к.трзктон 42. Проектирование злектрических аппаратов 1985 г.александров 43. Пълно ръководство за работа с мрежи 2000 питър нортън 44. Радиоприемни устройства (учебник) 1985 в.младенова, н.пенчев 45. Ръководство за linux, том i: основи на инсталирането и системна администрация 2000 мат уелш и др. 46. Ръководство за linux, том ii: приложен софтуер и теми за напреднали 2000 мат уелш и др. 47. Ръководство за курсово проектиране по импулсна техника 1978 з.панталеева 48. Ръководство за лабораторни упражнения по автоматизирано електрозадвижване и автоматизация на производствените механизми 1977 ж.билдирев и др. 49. Ръководство за лабораторни упражнения по електротехнически материали 1976 м.вълчев и др. 50. Ръководство за лабораторни упражнения по комутационни апарати за ниско напрежение 1987 а.писарев, а.личев 51. Ръководство за лабораторни упражнения по радиоприемни устройства 1984 д.добрев 52. Ръководство за лабораторни упражнения по специален курс електрически апарати, част i 1980 а.александров 53. Ръководство за лабораторни упражнения по токозахранващи устройства 1985 н.стефанов, д.дечев, в.хубанов 54. Ръководство за лабораторни упражнения по химия 1984 т.ганчева, в.данова, е.добрева, и.яначкова 55. Ръководство за практически занятия по обща електротехника и промишлена електроника 1979 д.цветков и др. 56. Ръководство за проектиране на безконтактни апарати 1987 м.минчев, н.трифонов 57. Ръководство за проектиране на елементи за автоматиката 1979 в.даскалов, и.масларов 58. Ръководство за проектиране на комутационни апарати за ниско напрежение 1987 а.писарев, а.личев 59. Ръководство за проектиране на токозахранващи устройства 1988 н.стефанов 60. Ръководство за упражнения по електрически апарати 1976 а.александров и др. 61. Системи за колективно телевизионно приемане 1985 д.македонски 62. Слаботокова лаборатория (учебник) 1980 г.пеев, б.автански, ц.цолов 63. Специална лаборатория по електронноизчислителна техника (учебник) 1975 п.мартинов, б.янков 64. Справочна серия за радиочасти и материали, част трета 1978 и.антонов, б.щипалов, с.христов, п.драгойски 65. Справочник - мощньiе полупроводниковьiе приборьi - тиристорьi 1987 в.замятин, б.кондратьев, в.петухов 66. Справочник - полупроводниковьiе приборьi - диодьi, стабилитроньi, тиристорьi 1988 а.голомедов 67. Справочник на радиолюбителя 1984 д.рачев 68. Справочник по бьiтовой приемно-усилительной радиоаппаратуре 1984 и.белов, в.белов 69. Справочник по микрозлектронной импульсной технике 1983 в.яковлев 70. Структура и свойства на конструкционните полимерни материали 1982 т.ганчева 71. Таблици по съпротивление на материалите 1985 и.кисьов 72. Телевизионна техника (учебник) 1985 к.конов, и.щърбанов 73. Теоретична електротехника, том i 1972 м.златев 74. Техническа механика 1985 х.христов, г.димчев, к.захариев 75. Токозахранване на слаботоковите апаратури 1962 в.харизанов, в.аврамов 76. Токозахранващи устройства (учебник) 1979 й.пенчев 77. Цифрови електронни изчислителни машини (учебник) 1980 с.берова, а.лакюрски 78. Active directory for microsoft windows server 2003, technical reference 2003 stan reimer, mike mulcare 79. Cisco internetworking with windows nt & 2000 2000 toby velte, amy hanson, a.velte 80. Designing a microsoft windows server 2003 active directory and network infrastructure 2004 walter glen, michael simpson 81. Ecg semiconductors: master replacement guide 1985 philips ecg 82. Hands-on novell netware 5.0/5.1 with projects 2001 ted simpson 83. Introducing windows server 2008 2007 mitch tulloch 84. Master red hat linux visually 2000 michael bellomo 85. Mcsa/mcsa: implementing and managing microsoft exchange server 2003 (self-paced training kit) 2004 will willis, ian mclean 86. Mcsa/mcse/mcdba: sql server 2000 administration (study guide) 2003 rick sawtell, j.jorden, l.mortensen 87. Mcsa/mcse: exchange server 2003 - implementation and management (study guide) 2004 will schmied, james chellis 88. Mcsa/mcse: windows server 2003 network infrastructure - implementation, management, and maintenance (study guide) 2003 james chellis, p.robichaux, m.sheltz 89. Mcse 2000 jumpstart: computer and network basics 2000 l.donald, p.ciccarelli, d.newland 90. Mcse: networking essentials (study guide) 1998 osborne-syngress 91. Mcse: windows 2000 server (study guide) 2000 lisa donald, james chellis 92. Mcse: windows server 2003 active directory and network infrastructure design (study guide) 2004 brad price 93. Mcse: windows server 2003 network infrastructure - planning and maintenance (study guide) 2003 suzan london, james chellis 94. Microsoft exchange server 2007 administrators pocket consultant 2007 william stanek 95. Microsoft windows 2000 professional resource kit 2000 microsoft press 96. Microsoft windows 2000 server distributed systems guide 2002 microsoft press 97. Network+ certification (study guide) 1999 osborne-syngress 98. Networking essentials, 2nd edition (mcse self-paced kit) 1997 microsoft press 99. Networking in 24 hours 1998 matt hayden 100. Solaris 9: system administrator certification (training guide) 2003 bill calkins 101. Sstv-техника 1985 п.балабански, м.манев, м.йонов 102. Windows 2000 administrators pocket consultant 2000 william stanek 103. Windows server 2008 active directory, resource kit 2008 stan reimer, c.kezema, m.mulcare, b.wright 104. Windows xp: пълно ръководство, том 1 2002 п.нортън, д.мюлер 105. Windows xp: пълно ръководство, том 2 2002 п.нортън, д.мюлер

21.09|16:49

0
Френско-български речник

www.olx.bg 15 Стара Загора

Френско-български речник

04.10|15:35

1
РУСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК

bazar.bg 10 Пловдив

РУСКО-БОЛГАРСКИЙ СЛОВАРь

05.10|16:18

1
Английско-български речник

www.olx.bg 7 Русе

Речниците са без никакви забележки ,два тома с 550 и 540 страници Цена 7 лв броя Цена на учебниците е 3 лв броя

13.10|05:52

0
Български тълковен речник

www.olx.bg 30 София

Издателство "Наука и изкуство", София,1973г.,трето издание.

20.10|15:49

0
Немско-български речник

www.olx.bg 35 София

Нови речници, не са използвани

07.12|12:28

0
Английско-Български речник том 1

bazar.bg 17

Автор: Теодора Атанасова Издателство: Наука и изкуство Година: 1973 Страници: 826 Корица: Твърда корица

16.09|05:21

0
Немско-български речник

bazar.bg 22

Немско-български речник, чисто нов.

18.09|16:45

0
Френско - Български речник на Бан

www.olx.bg 1999 София

Речкникът е в перфектно описание, неразличимо от нов!

30.09|07:11

0
Френско-български речник

bazar.bg 10 Радомир

продавам френско-български речник, строителство и архитектура, 37000 термина

26.11|08:18

0
Руско-български политехнически речник

www.olx.bg 20 Шумен

Продавам Руско-български политехнически речник. Много запазен.

13.10|14:29

0
Руско- български,антикварен речник

www.olx.bg 29 Варна

стар речник за ценители, издаден 1951 година, от Георги Бакалов в идеално състояние предвид годините си ,без липсващи страници

01.11|14:29

0
Английско-български речник в 2 тома

www.olx.bg 13 София

Английско-български речник в две части А-L и M-Z. Речниците са с твърди корици, запазени и без скъсано. Цена 13 лв. за том и не се продават поотделно.

04.12|21:51

0
Джобен руско-български речник

bazar.bg 10

Джобен руско-български речник

08.12|16:09

0
Български правописен речник книга

bazar.bg 3 Габрово

1960 279 страници

09.10|22:52

0
Немско-български и българско-немски речник

bazar.bg 10

Възможно е и лично предаване

25.10|02:34

0
Руско-български речник от 1953 година

bazar.bg 5 София

Руско-български речник от 1953 година. Твърди корици. 486 страници. Много добро състояние.

28.10|10:19

0
Училищен Немско Български речник Футеков

bazar.bg 10

Училищен Немско Български речник Футеков

18.09|15:33

0
Илюстриран нов английско-български речник на ПОНС

www.olx.bg 9 Видин

Речникът е чисто нов, подарък от спечелено състезание, но не ми влиза в употреба. Оригиналната му цена в книжарниците е 24.90лв.

30.09|13:59

0
Английско-български електротехнически речник, 1972, Техника

bazar.bg 25 Враца

Английско-български електротехнически речник, 1972 г, на издателство "Техника". Рядък и ценен помощник в арсенала на добрия преводач. Корици: твръди. Страници: 780 Забележки по корицата, книжното тяло е отлично. Изпращам с преглед и тест, по ЕКОНТ или с новата услуга на СПИДИ офис-до-офис, са мо за 2.50 лв.

12.10|12:00

0
Българо-немски и Немско-български политехнически речник

www.olx.bg 50 Пловдив

Българо-немски политехнически речник - 84 000 термина Издателство "Техника" София - 2006 г. Немско-български политехнически речник - 94 000 термина Издателство "Техника" София - 2008 г. Изключително запазени Цена - 50 лв. за двата речника

25.10|17:30

0
Пълен Френско-Български речник-1247 страници.

www.olx.bg 13 Шумен

Забележка по корицата на речника.

25.10|22:59

0
Немско-български юридически речник. Христо Дормишев

bazar.bg 50 София

ОТЛИЧНО ПОДВЪРЗАНО. КОПИЕ НА ОРИГИНАЛА Настоящият НЕМСКО-БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ РЕЧНИК е изцяло съставен на базата на най-новата правна терминология и е съобразен с актуалното действащо законодателство във Федерална република Германия, както и с новия правопис в немския език. • Съдържа 15 000 заглавни думи и словосъчетания • Включва богат синонимен материал • Съдържа разяснителни бележки за специфичните правни институти в немското право • Снабден е с приложение, включващо най-често използваните съкращения в немската юридическа литература • Предназначен е за широк кръг ползватели — юристи, преводачи, преподаватели и студенти в тази област

04.12|09:15

0
Пълен Френско-Български речник, 1247 страници.

bazar.bg 13 Шумен

Пълен Френско-Български речник. Забележки по корицата.

07.12|08:01

0
Пълен Румънско-Български речник// Dictionar Romin Bulgar

bazar.bg 20 Шумен

Твърди корици. Издателство на БАН. 1236 страници

26.10|08:22

0
Английско-български политехнически речник / English-Bulgarian Technical Dictionary

bazar.bg 45

Издателство „Техника”. София, 1992 год. Второ преработено и допълнено издание. Твърди корици. 1080 стр. Около 90 000 термина и терминологични съчетания в различни области на науката и техниката. Пожълтяване на корицата. Без закъсвания и надрасквания. Има вписано кратко посвещение на заглавната страница. Изпращане по “Еконт” с 10 % отстъпка от цената на доставката .

22.10|11:46

0
Българско - английски речник

bazar.bg 45 Панагюрище

Речника не е използван . Издателство на "Наука и изкуство" 1988год.

10.10|15:18

0
Българско английски речник

www.olx.bg 6 Шумен

българско английски речник, 671 стр.,

04.11|11:48

0
Йога за начинаещи

www.olx.bg 5 София

Йога - Хармония на духа и тялото.

11.10|14:26

0
Oxford Student s Dictionary - английски речник

bazar.bg 10

Състояние:добро Корици:Меки Година:1989 Страници:748

30.09|20:17

0
Нестор Марков. Българо-френски и френско-български джебен речник. Т.1. Лайпциг, Ото Холце, 1915.

bazar.bg 30 София

Речникът е само за ценители. С идеално запазена вътрешна част. Забележката обаче е във външността, т.е. корицата. Тя е облепвана с хартия, явно за да се пази при употреба. Освен това е само първата част, т.е. френско-българската. В края на речника има Таблица на неправилните глаголи, което е много практично. Добавям и линк, за да се прочете каква велика личност е бил Нестор Марков:

27.11|03:47

0
Английски речник Лонгман (Longman Essential Activator)

www.olx.bg 38 Варна

Речникът е в отлично състояние, като нов е. Изключитено полезен и изчерпателен.

05.10|09:15

0
Учебен речник на разговорния английски език-Лийса Морисън

bazar.bg 4 София

Учебен речник на разговорния английски език-Лийса Морисън,1992г.,състояние добро. Изпращам по Еконт с 10 % отстъпка. https://www.facebook.com/qvorkate/

12.10|03:56

0
Първите 1000 думи на английски език- картинен речник

www.olx.bg 4 Разград

Напълно запазена книжка, не е драскано в нея. Подходяща за подрастващи.

20.11|03:01

0
Съботно-неделен курс по немски език за възрастни-начинаещи

www.olx.bg 135 Варна

На 3.11.2018 г. започваме нов курс по немски език за начинаещи- възрастни. А1.1. 30 уч.часа. Продължителност 1 месец..В блок от 4 уч.часа всяка събота и неделя. Преподавател -филолог с опит в Германив. Ще изучим основна лексика за представяне и ориентиране в ежедневието като използваме минало, сегашно и бъдеще време. Подходящ курс за взички, които нямат никакви познания по езика. Записване на място в офиса на ул."Цариброд" 48 до ОМВ на жп гара, а информация на тел 876 - Покажи -

25.11|06:55

0
Новият завет на български и английски

bazar.bg 20

Първата книга е Новият завет на български и английски. Размерите са 13 /19/1.6 см. Корицата е мека ,но е промазана за здравина. Отпечатана е на много фини листи. Съвсем нова. Втората книга е от 1941 година. Размери 12/17/3 см. Много добре запазена.Твърди корици Цената е 20 лв на бройка

16.10|19:51

0
Книги , Комикси на Български и Английски

www.olx.bg 5 София

Продавам книги и комикси - ползвани, но запазени, както и нови но стари :) Отворен съм за коментари по цените: Къщата на дуговете - Исабел Алиенде - като нова - 5 лв Man Up! 367 classic skills for the modern guy - нова - Man Up! 367 classic skills for the modern guy – 5 лв 101 Philosophy Problems – Martin Cohen – Стара книга, но запазена – 5 лв Brutal Simplicity of Thought – Нова – 10 лв Комикс Flash “Search for a Scarlet Speedster!” – нова - издание Февруаръ 1990 – 10лв Комикс Superman “The 4-armed terror lashes out” – нова - издание Февруаръ 1990 – 10лв National Geographic – издание 177 от Февруари 1990 – 5 лв

30.10|10:31

0
Руски, немски, английски, български, етика

www.olx.bg 5 София

1. Руско - български речник - 586 стр Твърди корици, отлично състояние. Отстрани на страниците има отлебялано с цветен молив. Формат - малко по-малък от стандартния. Издание 1971 г. Цена - 5 лв. 2. Учебник SAT 1 BARRON`S / 20TH EDITION. В отлично състояние! За всички, които искат да подобрят знанията си по английски. Изключително полезен учебник. 758 страници знание! Цена - 20 лв. 3. Vokabelverzeichnis Справочник по правопис и определителни членове в немския език. Част 1-ва. Отлично запазен, без липсващи, надраскани страници. Има видими следи от употреба, но върши чудесна работа. Цена - 5 лв. 4. Български правописен речник. Твърди корици, перфектно запазени страници. Издание 1965 г., Наука и изкуство Цена - 9 лв. 5. Речник по етика Речникът е в отлично състояние. Издание 1974 г. Няма липсващи страници. Налични 2 броя. Цена на брой - 5 лв.

09.10|15:31

0
Продавам помагало по български език и литература

www.olx.bg 4 Попово

Учебника(помагалото) е използван,но е запазен в добро състояние.В учебника има анализи на произведенията които се учат в 12 клас и помага за подготовката на съчинения.Дава добра подготовка и за матурата по Български език и литература!

05.11|19:33

0
"Френско-български бизнес речник"

bazar.bg 080 София

"Френско-български бизнес речник" Издателство: "Свят", 1991 г. Цена: 0,80 лв.

13.11|20:15

0
Четириезичен разговорник на български, английски, френски и испански-Жечка Георгиева

bazar.bg 5 София

Четириезичен разговорник на български, английски, френски и испански-Жечка Георгиева ,1991г.,състояние добро. Изпращам по Еконт с 10 % отстъпка.

24.10|11:55

0
Учебници по английски,български език,литература и математика за осми клас

bazar.bg 50

Учебници по английски език за осми клас -цена 50.00лв.за трите части.Макс и Мориц на немски.Литература на просвета-5.00лв,бълг.език на просвета-3.00лв,математика на анубис-5.00лв.

02.11|10:12

0
Продавам учебници по английски

www.olx.bg 12 Радомир

Учебниците са на издателство клет А1 А2 и В1 нива

23.09|18:57

0
Продавам тестове по английски

www.olx.bg 10 Варна

Пеодавам задачи и тестове по английски език а 8клас на ПОНС

27.09|21:33
  • >> Следващото

История на вашите искания

Добавена е дата